Xem xét, cho ý kiến về quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 13-11, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (không thường kỳ).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị

Hội nghị lần này xem xét, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng, đó là quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch quốc gia và xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14-7-2020, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch của tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở KH-ĐT – đơn vị được giao nhiệm vụ lập quy hoạch đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, ký hợp đồng với các đơn vị để triển khai lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo theo quy định hiện hành.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong quá trình lập quy hoạch, tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp, thành viên Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, bộ ngành Trung ương, vùng Đông Nam Bộ và các địa phương lân cận đối với dự thảo quy hoạch của tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở KH-ĐT đã phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổng hợp và hoàn thiện nội dung hồ sơ quy hoạch tỉnh theo quy định và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU theo quy chế làm việc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, việc xây dựng dự thảo quy hoạch của tỉnh thời gian qua có sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Trước khi dự thảo quy hoạch của tỉnh được trình lên các cơ quan Trung ương để thông qua, các đại biểu dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hôm nay phát huy tinh thần trách nhiệm, tư duy, tiếp tục đóng góp ý kiến cho đơn vị tư vấn để định hướng hình thành được những sản phẩm tốt nhất của Đồng Nai trong tương lai và vì lợi ích của Đồng Nai là cao nhất.

Tại hội nghị, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã thông qua Tờ trình của Ban TVTU về một số nội dung của quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị
Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị

Nội dung của Tờ trình gồm: tên quy hoạch ; phạm vi ranh giới quy hoạch; quan điểm, mục tiêu phát triển và các đột phá phát triển; mục tiêu phát triển đến năm 2030; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển; tầm nhìn đến năm 2050

Đơn vị tư vấn báo cáo nội dung thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Đơn vị tư vấn báo cáo nội dung thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quan điểm phát triển về quy hoạch tỉnh Đồng Nai xác định lấy người dân làm trung tâm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng năng suất, đổi mới sáng tạo hiệu quả; nâng cao chất lượng đời sống, môi trường và phúc lợi xã hội. Phát triển có chọn lọc, hướng tới các ngành công nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp hữu cơ, hiện đại; dịch vụ tổng hợp, trọng tâm là du lịch và logistics.

Phát huy thế mạnh, lợi thế của từng vùng, tập trung đầu tư các địa phương có tiềm năng và dư địa lớn cần khai thác; lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành và sông Đồng Nai làm vùng động lực mới cho phát triển đột phá của tỉnh.

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên phát biểu ý kiến liên quan đến nội dung báo cáo quy hoạch
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên phát biểu ý kiến liên quan đến nội dung báo cáo quy hoạch

Hướng tới tương lai, đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm trọng tâm.

Phát triển bền vững, hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội đi kèm với củng cố quốc phòng- an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó linh hoạt với biến đổi khí hậu.

Phương Hằng – Công Nghĩa