Về chúng tôi

Tập đoàn Đất Việt (VLG) được hình thành từ năm 2005, sau quá trình hình thành và phát triển đến nay VLG được các Bộ, ngành, các tỉnh, các chuyên gia và các nhà khoa học đánh giá là đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực các lĩnh vực tư vấn và dịch vụ có liên quan.

Tập đoàn Đất Việt (VLG) đã và đang thực hiện các loại hình quy hoạch tại Việt Nam như: Lập các Quy hoạch ngành quốc gia; Lập quy hoạch Tỉnh theo Luật Quy hoạch; Lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp theo Luật Đất đai; Lập quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo Luật Xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng khu cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu nông nghiệp công nghệ cao cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ về quy hoạch, đất đai, môi trường và xây dựng cho các địa phương, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

SỨ MỆNH

Biến những vùng đất tiềm năng thành những vùng đất có giá trị và vô cùng giá trị.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Xây dựng VLG thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh mà ở đó trí tuệ, sức sáng tạo, sự năng động, nhiệt huyết của mỗi cá nhân luôn được khơi dậy và phát huy cao nhất.

Sản phẩm dự án hoàn thành luôn mang lại giá trị tốt nhất cho các địa phương, nhà đầu tư và người dân.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

  • Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
  • Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Giải thưởng Sàn giao dịch Bất động sản tiêu biểu của Bộ Xây dựng.
  • Doanh Nghiệp tiêu biểu 1000 năm Thăng Long năm 2010”.
  • Nhãn hiệu cạnh tranh-Nhãn hiệu nội tiếng của Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
  • Bằng khen của Đảng bộ khối doanh nghiệp
  • Cùng nhiều giải thưởng giá trị khác…

 

BAN LÃNH ĐẠO

Ông Lê Hoàng Hoán
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

Ông Lê Hoàng Hoán

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

Kinh nghiệm: 25 năm trong các lĩnh vực
+ Chuyên gia quy hoạch;
+ Chuyên gia tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản;
+ Chuyên gia tư vấn đầu tư tài chính;
+ Chuyên gia thẩm định giá…
Đã từng tham gia và chủ trì các dự án quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh cấp huyện; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; Quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017 tại các tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Gia Lai; Thái Bình; Hải Phòng; Hưng Yên; Phú Thọ; Sóc Trăng; Vĩnh Long; Quảng Ninh; Lạng Sơn; Bắc Giang; Hải Dương; Lâm Đồng….

Ông Nguyễn Chử Quân
P. Chủ tịch HĐQT - P. Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Chử Quân

P. Chủ tịch HĐQT - P. Tổng giám đốc

– Kinh nghiệm: 25 năm trong các lĩnh vực
+ Chuyên gia quy hoạch;
+ Chuyên gia thẩm định giá…
Đã từng tham gia các dự án quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh cấp huyện; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; Quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017 tại các tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Gia Lai; Thái Bình; Hải Phòng; Hưng Yên; Phú Thọ; Sóc Trăng; Lâm Đồng; Vĩnh Long; Quảng Ninh; Lạng Sơn; Bắc Giang; Hải Dương….

BAN CỐ VẤN

Ông Trần Đình Thiên
Chuyên gia - Cố vấn cao cấp

Ông Trần Đình Thiên

Chuyên gia - Cố vấn cao cấp

– Trình đô: PGS. TS kinh tế
– Kinh nghiệm: Là chuyên gia kinh tế của Việt Nam – Thành viên tổ tư vấn chính phủ
Đã từng tham gia các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch ngành cấp quốc gia và quy hoạch các tỉnh: Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh….. Tham gia xây dựng các đề tài nghiên cứu về chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam.

Ông Bùi Tất Thắng
Chuyên gia Cố vấn cao cấp

Ông Bùi Tất Thắng

Chuyên gia Cố vấn cao cấp

– Trình đô: PGS. TS kinh tế
– Kinh nghiệm: Là chuyên gia kinh tế và nguyên là viện trưởng viện chiến lược phát triển của Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đã từng chủ nhiệm và tham gia các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch ngành cấp quốc gia; Quy hoạch vùng đồng bằng Nam Bộ và quy hoạch các tỉnh: Thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, ….. Tham gia xây dựng các đề tài nghiên cứu về chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam.

Ông Phan Mạnh Hoàn
Ban cố vấn

Ông Phan Mạnh Hoàn

Ban cố vấn

– Trình đô: Thạc sỹ giáo dục
– Kinh nghiệm: 35 năm
Đã từng tham gia các dự án:
– Ban quản lý dự án các công trình Thể Thao phục vụ Seagame 2003 tại Ninh Bình. – Quy hoạch ngành Quản Lý Bay dân dụng Việt Nam. (Nguồn nhân lực, Kiểm soát viên không lưu, An ninh Hàng Không …vv). – Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
– Quy hoạch xây dựng vùng huyện; – Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; Quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017 tại các tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Hải Phòng; Lâm Đồng; Gia Lai; Thái Bình; Hưng Yên…..

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN

Bà Trần Thị Diên Hoan
GĐ Ban Tài chính

Bà Trần Thị Diên Hoan

GĐ Ban Tài chính

– Trình đô: Kỹ sư kinh tế

– Kinh nghiệm: 13 năm trong các lĩnh vực các lĩnh vực về quy hoạch, đo đạc, thẩm định giá….

Đã từng tham gia các dự án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đo đạc khảo sát địa hình; đo đạc bản đồ địa chính; xây dựng bảng giá đất; Quy hoạch xây dựng vùng huyện; Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017 tại các tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Hải Phòng; Gia Lai, Hưng Yên, Thái Bình; Lạng Sơn; Bắc Giang; Hải Dương; Lâm Đồng, Nghệ An….

Ông Phạm Tiến Lộc
GĐ Ban Thẩm định giá

Ông Phạm Tiến Lộc

GĐ Ban Thẩm định giá

– Trình đô: Cử nhân kinh tế

– Kinh nghiệm: 11 năm trong các lĩnh vực về quy hoạch, môi trường, giá đất….

Đã từng tham gia các dự án định giá đất, xây dựng bảng giá đất; thẩm định giá; quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đo đạc bản đồ địa chính; Quy hoạch xây dựng vùng huyện; Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017 tại các tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Hải Phòng; Vĩnh Long; Quảng Ninh; Lạng Sơn; Bắc Giang; Hải Dương; Lâm Đồng, Thái Bình, Hải Phòng, Gia Lai….

Ông Trần Công Tuyên
GĐ Ban Đầu tư

Ông Trần Công Tuyên

GĐ Ban Đầu tư

– Trình đô: Thạc sỹ Luật

– Kinh nghiệm: 23 năm

+ Đã thực hiện thủ tục pháp lý, đầu tư, kinh doanh nhiều dự án đầu tư về bất động sản tại các tỉnh thành như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Sơn La, Bắc Kạn…

+ Tham gia xây dựng quy hoạch vùng huyện; Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017 tại các tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Hải Phòng; Lâm Đồng; Gia Lai; Thái Bình, Thái Nguyên….

Ông Nguyễn Thúc Đoàn
GĐ Ban QH-KT

Ông Nguyễn Thúc Đoàn

GĐ Ban QH-KT

– Trình đô:

+ Kiến trúc sư

+ Cử nhân Tài chính Ngân hàng

+ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

– Kinh nghiệm: 17 năm trong các lĩnh vực về Quy hoạch kiến trúc; Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Tư vấn và Kiểm toán đầu tư xây dựng. – Đã từng tham gia:

+ Chủ trì/Thiết kế bộ môn kiến trúc quy hoạch các dự án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên; vùng tỉnh Thái Bình; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cừ; Tiên Lữ; Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên; Quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Pờ Y; khu kinh tế Trà Vinh; Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên; Quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết tại các địa phương của tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng..

+ Phó ban quản lý dự án Eco Lekeside Home;

+ Trưởng đoàn Kiểm toán cho nhiều dự án đầu tư xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
GĐ Ban Quy hoạch

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

GĐ Ban Quy hoạch

– Trình đô: Kỹ sư Quản lý đất đai

– Kinh nghiệm: 11 năm trong các lĩnh vực quy hoạch

Đã từng tham gia các dự án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cấp huyện; Quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017 tại các tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh; Thái Bình; Hải Phòng; Hưng Yên; Phú Thọ; Sóc Trăng; Lâm Đồng; Vĩnh Long; Quảng Ninh; Lạng Sơn; Bắc Giang; Hải Dương….

Ông Ma Quốc Đại
GĐ Ban Kỹ thuật

Ông Ma Quốc Đại

GĐ Ban Kỹ thuật

– Trình đô: Kỹ sư Quản lý đất đai

– Kinh nghiệm: 12 năm trong các lĩnh vực về quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; thống kê, kiểm kê đất đai; số hoá bản đồ; đo đạc lập hồ sơ giải phóng mặt bằng; đo đạc bản đồ địa hình; đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình.

Đã từng phụ trách, tham gia các dự án cụ thể như sau:

(1) Quy hoạch tỉnh:

– QH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

– QH tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

– QH thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

– QH thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(2) Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

– Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang.

(3) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

– Quy hoạch sử dụng đất thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2030.

– Quy hoạch sử dụng đất thành huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030.

– Quy hoạch sử dụng đất thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2030.

– Quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030.

(4) Thống kê, kiểm kê đất đai:

– Kiểm kê đất đai năm 2014 cấp xã và cấp huyện trên địa bàn huyện Mỹ Tú, Châu Thành tỉnh Sóc Trăng.

– Kiểm kê đất đai năm 2019 cấp xã và cấp huyện trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bà Lê Thị Thanh Trang
P.GĐ Ban Tài chính

Bà Lê Thị Thanh Trang

P.GĐ Ban Tài chính

– Trình đô: Cử nhân kinh tế

– Kinh nghiệm:

Đã từng tham gia các dự án xây dựng bảng giá đất; quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đo đạc bản đồ địa chính; Quy hoạch xây dựng vùng huyện; Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017 tại các tỉnh như: Đồng Nai; Hải Phòng; Quảng Ninh; Lạng Sơn; Bắc Giang; Hải Dương; Lâm Đồng, Thái Bình, Hải Phòng, Gia Lai….

Bà Nguyễn Thị Vân
P.GĐ Ban Quy hoạch

Bà Nguyễn Thị Vân

P.GĐ Ban Quy hoạch

– Trình đô: Thạc sỹ Quản lý đất đai

– Kinh nghiệm: 16 năm trong các lĩnh vực quy hoạch

Đã từng tham gia các dự án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cấp huyện; Quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017 tại các tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh; Thái Bình; Gia Lai; Hưng Yên; Bến Tre; Sóc Trăng; Lâm Đồng; Vĩnh Long; Quảng Ninh; Lạng Sơn; Bắc Giang….

Bà Phạm Thị Tươi
P.GĐ Ban Kỹ thuật

Bà Phạm Thị Tươi

P.GĐ Ban Kỹ thuật

– Trình đô: Cử nhân môi trường

– Kinh nghiệm: 13 năm trong các lĩnh vực về quy hoạch, môi trường, giá đất, thống kê kiểm kê đất đai, xây dựng các loại bản đồ chuyên đề….

+ Đã từng tham gia các dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Hải Dương, Bắc Giang, Phú Thọ, Bến Tre, Sóc Trăng, Hải Phòng, Gia Lai, Bắc Kạn…
+ Đánh giá tác động môi trường: Đăk Lắk, Bắc Giang…
+ Xây dựng bảng giá đất tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn.
+ Đo đạc khảo sát địa hình; Khảo sát lập thiết kế dự toán đo đạc; Lập hồ sơ Giải phóng mặt bằng; đo đạc bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận QSD đất.
+ Quy hoạch tỉnh theo Luật quy hoạch 2017 tại các tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Hải Phòng; Vĩnh Long; Quảng Ninh; Lạng Sơn; Bắc Giang; Hải Dương; Lâm Đồng, Thái Bình, Hải Phòng, Gia Lai….
+ Quy hoạch xây dựng vùng huyện; Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.
+ Xây dựng các loại bản đồ chuyên đề (Bản đồ đất, bản đồ hành chính, bản đồ phát triển kinh tế, xã hội…).
+ Thống kê, kiểm kê đất đai: Sóc Trăng; Bắc Giang; Lạng Sơn…

Đối tác của chúng tôi