Tư vấn Đo đạc bản đồ

Đây là một trong những lĩnh vực hoạt động chính hiện nay với lực lượng cán bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm gần 40% lực lượng lao động của Tập đoàn.

Được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp phép đo đạc năm 2008, Công ty đã triển khai công tác tổng kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đo đạc bản đồ trên phạm vi cả nước.

Công ty có đội ngũ cán bộ, nhân viên nhiều kinh nghiệm, kết hợp cùng với các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia, cố vấn của Hội khoa học đất Việt Nam, Viện Nông hóa Thổ nhưỡng,… đã tổ chức thực hiện việc điều tra khảo sát, đánh giá phân hạng đất đaivà lập bản đồ đất trên nhiều địa phương trên cả nước. Nội dung hoạt động chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ của Công ty gồm có:

– Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật-dự toán công trình đo đạc và bản đồ;

– Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

– Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ thu hồi, giải phóng mặt bằng cho các dự án: khu đô thị, khu công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện…

– Lập dự án và đo vẽ, cắm mốc, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ thu hồi và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các nông, lâm trường…

<strong>Chi tiết thông tin các dự án Đo đạc xem tại đây