Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Ea Mđoal, huyện M’Drak

Tên dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Ea Mđoal, huyện M’Drak

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2009-2012

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án