Xây dựng bảng giá đất tỉnh Phú Thọ năm 2014

Tên dự án: Xây dựng bảng giá đất tỉnh Phú Thọ năm 2014

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2013

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành