Xây dựng bảng giá đất tỉnh Đắk Nông năm 2011

Tên dự án: Xây dựng bảng giá đất tỉnh Đắk Nông năm 2011

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2010

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành