Xây dựng bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2012

Tên dự án: Xây dựng bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2012

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2011

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành