Xây dựng bảng giá đất tỉnh Bắc Giang năm 2013

Tên dự án: Xây dựng bảng giá đất tỉnh Bắc Giang năm 2013

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2012

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành