Xây dựng bản đồ vùng trọng điểm cháy rừng tại các xã của huyện Trạm Tấu, Văn Trấn và Mù Cang Chải

Tên dự án: Xây dựng bản đồ vùng trọng điểm cháy rừng tại các xã của huyện Trạm Tấu, Văn Trấn và Mù Cang Chải

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2009

Chủ đầu tư: Chi cục kiểm lâm Yên Bái

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành