Xây dựng bản đồ hành chính huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Xây dựng bản đồ hành chính huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2012

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án