Xây dựng bản đồ hành chính huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Xây dựng bản đồ hành chính huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2012
Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành