Xây dựng bản đồ hành chính huyện Phú Xuyên

Tên dự án: Xây dựng bản đồ hành chính huyện Phú Xuyên

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2009

Chủ đầu tư: UBND huyện Phú Xuyên

Giá trị hợp đồng: 37.000.000đ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành