Xây dựng bản đồ hành chính huyện Phú Xuyên

Tên dự án: Xây dựng bản đồ hành chính huyện Phú Xuyên

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2009

Chủ đầu tư: UBND huyện Phú Xuyên

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành