VLG tham gia lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Cùng với các dự án Quy hoạch tỉnh đang triển khai, ngày 13.7.2021 Tập đoàn Đất Việt (VLG) đã tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải phòng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại điểm cầu UBND thành phố với tư cách là thành viên Liên danh nhà thầu.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch và Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị. Tại điểm cầu các quận, huyện có sự tham dự của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Chiết xem thêm tại đây.