Video mô tả quá trình tái chế sản phẩm Bông đá RockWool

Đá là một trong những nguyên liệu thô dồi dào nhất trên hành tinh, nhưng chúng ta vẫn cần phải sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên trên hành tinh của mình. Chúng tôi đã phát triển công nghệ của mình theo cách cho phép chúng tôi sử dụng chất thải từ các ngành công nghiệp khác làm nguyên liệu thô thay thế. Lĩnh vực xây dựng tạo ra một phần ba tổng số rác thải, phần lớn trong số đó được đưa vào bãi chôn lấp ngày nay. Vì vậy chúng tôi cũng phải ngăn chặn các sản phẩm xây dựng của chúng tôi trở thành chất thải. Chúng tôi làm điều đó bằng cách tạo ra các sản phẩm có thể tái chế, có tuổi thọ cao và cung cấp dịch vụ tái chế. Sản phẩm của chúng tôi có thể dễ dàng tháo dỡ khi một tòa nhà được cải tạo, hoặc phá dỡ và tái chế thành sản phẩm mới. Trên thực tế, len đá có thể được tái chế nhiều lần thành len đá mới. Đây là một yếu tố quan trọng của mô hình kinh doanh “vòng tròn” – một cách khác để bạn có thể trở thành một phần trong tầm nhìn của chúng tôi về các thành phố bền vững trong tương lai.