UBND tỉnh Hưng Yên thống nhất các nội dung lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 11.1, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Liên danh các đơn vị: Viện Chiến lược phát triển – Viện nghiên cứu quy hoạch thiết kế  đô thị và nông thôn – Viện nghiên cứu và phát triển vùng – Trung tâm Tư vấn phát triển bền vững Tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu – Viện Môi trường và phát triển bền vững – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt – Công ty TNHH PWC (Việt Nam) thực hiện.

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông: Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hùng Nam và Lãnh đạo các Sở, Ngành. Về phía Liên danh có ông Trần Hồng Quang – Viện trưởng Viện chiến lược phát triển, chủ nhiệm dự án và đại diện các thành viên.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh, các sở, ngành, địa phương cập nhật, bổ sung tư liệu, số liệu, định hướng phát triển. Đồng thời, tổ chức đánh giá hiện trạng và định hướng quy hoạch đối với một số ngành quan trọng…

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo với 2 nội dung chính, gồm: Một số yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù và thực trạng phát triển của tỉnh; phương hướng quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tập trung vào các vấn đề về tổ chức không gian; phương án phát triển và bố trí không gian một số ngành quan trọng…Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn điều chỉnh lại một số chỉ tiêu trong định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, đánh giá lại các vấn đề về hạ tầng giao thông, phát triển công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất…, bảo đảm công tác lập quy hoạch sát với thực tiễn phát triển của tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương điều chỉnh, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch để trình Chính phủ phê duyệt.

Tin VLG