Tư vấn khảo sát đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Cảnh quan xung quanh Hồ (Hồ Cây Khế) khu vực núi Hình Nhân và đồi Lật Mật tại Di tích lịch sử Đền Hùng

Tên dự án: Tư vấn khảo sát đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Cảnh quan xung quanh Hồ (Hồ Cây Khế) khu vực núi Hình Nhân và đồi Lật Mật tại Di tích lịch sử Đền Hùng

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2010

Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng đền Hùng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án