Tư vấn hoàn thiện hồ sơ lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án: Mở rộng Chợ nông sản Dịch Vọng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tên dự án: Tư vấn hoàn thiện hồ sơ lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án: Mở rộng Chợ nông sản Dịch Vọng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2008
Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Cầu Giấy

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành