Tư vấn đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200 phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Tôn tạo cảnh quan đồi Công Quán tại Di tích lịch sử Đền Hùng

Tên dự án: Tư vấn đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200 phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Tôn tạo cảnh quan đồi Công Quán tại Di tích lịch sử Đền Hùng

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2010

Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng đền Hùng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án