Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025

Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025
Sáng 6/10, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và một số đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ TN&MT về tình hình thực hiện Lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự buổi làm việc có Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Chu An Trường, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Pháp chế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước và Văn phòng Bộ.

img 6705
Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Chu An Trường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 67 ngày 12/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch số 1708 ngày 5/8/2020 của Bộ TN&MT về ban hành Kế hoạch lập quy hoạch, thời gian qua Tổng cục đã nỗ lực triển khai các nội dung theo kế hoạch được giao.

Cụ thể, Tổng cục đã xây dựng trình Bộ TN&MT ban hành 2 Văn bản gửi Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp quốc gia; tình hình sử dụng đất thời kỳ 2011- 2020; đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025, danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch điều tra, khảo sát thực tế phục vụ lập quy hoạch với các nội dung như: điều tra, thu thập và danh mục thông tin, tài liệu, số liệu và bản đồ; nội dung khảo sát thực tế; đề cương báo cáo thu thập tài liệu, số liệu và báo cáo kết quả điều tra khảo sát thực tế; Dự thảo công văn làm việc với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

ee
Quang cảnh buổi làm việc

Đồng thời, xây dựng hệ thống biểu mẫu tổng hợp các thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ việc thực hiện các nội dung của lập quy hoạch sử dụng đất đai quốc gia.

Ngoài ra, Tổng cục đã chuẩn bị thành lập Tổ thường trực Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, dự kiến gồm gồm lãnh đạo Tổng cục, đại diện một số đơn vị trực thuộc và sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc; lập dự toán…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc chủ động triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025.

Thứ trưởng yêu cầu, Tổng cục Quản lý đất đai chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính hoàn thiện Dự toán kinh phí trình Bộ trưởng phê duyệt. Ngay sau khi Dự toán được phê duyệt, cần tổ chức Hội nghị triển khai Lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 với các Bộ, ngành, địa phương.

Về nội dung lập quy hoạch, Thứ trưởng cho rằng cần bám sát Nghị quyết số 67 ngày 12/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời, tiếp tục sáng tạo trong cách làm để sản phẩm càng cụ thể, chi tiết.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, Tổng cục khi triển khai cần tăng cường phối hợp với các Bộ ngành, địa phương, nhất là đôn đốc các địa phương gửi báo cáo tình hình sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020; đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025, danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất. Trên cơ sở đó, đánh giá, tổng hợp nhu cầu trong thời kỳ tới, để phân bổ trong thời gian tới cho hợp lý, hiệu quả…