Trích đo vẽ bản đồ và xây dựng hồ sơ địa chính công trình: Đường Sen Thượng – Lò San Chái huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

Tên dự án: Trích đo vẽ bản đồ và xây dựng hồ sơ địa chính công trình: Đường Sen Thượng – Lò San Chái huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2010

Chủ đầu tư: BQL dự án huyện Mường Nhé

Giá trị hợp đồng: 300.000.000 đ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành