Trích đo vẽ bản đồ và xây dựng hồ sơ địa chính công trình: Đường Sen Thượng – Lò San Chái huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

Tên dự án: Trích đo vẽ bản đồ và xây dựng hồ sơ địa chính công trình: Đường Sen Thượng – Lò San Chái huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2010
Chủ đầu tư: BQL dự án huyện Mường Nhé
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành