Trích đo vẽ bản đồ và xây dựng hồ sơ địa chính công trình: Đường Quảng Lâm – Na Cô Sa huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

Tên dự án:Trích đo vẽ bản đồ và xây dựng hồ sơ địa chính công trình: Đường Quảng Lâm – Na Cô Sa huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2010

Chủ đầu tư: BQL dự án huyện Mường Nhé

Giá trị hợp đồng: 252.000.000đ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành