Trích đo địa chính để thu hồi đất xây dựng 6 hạng mục công trình thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía bắc – thành phố Tuyên Quang” giai đoạn 2 (2017-2020)

Tên dự án: Trích đo địa chính để thu hồi đất xây dựng 6 hạng mục công trình thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía bắc – thành phố Tuyên Quang” giai đoạn 2 (2017-2020)
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2017
Chủ đầu tư: BQL dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc – TP Tuyên Quang
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành