Trích đo bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính dự án đường Trường Sơn Đông Thạch Mỹ – Đà Lạt đoạn cầu Lệ Bắc – YangMao từ kim 495 + 183 đến km 511

Tên dự án: Trích đo bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính dự án đường Trường Sơn Đông Thạch Mỹ – Đà Lạt đoạn cầu Lệ Bắc – YangMao từ kim 495 + 183

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2011

Chủ đầu tư: Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đường Trường Sơn Đông

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành