Trao Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc triển khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Ngày 10/01/2022 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn đã có Thông báo số 01/TB-CNVPĐKĐĐ về việc Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng

Hôm nay, ngày 13/01/2022 tại UBND phường Vĩnh Trại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt đã phối hợp với UBND phường tổ chức buổi lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đợt đầu cho các hộ dân trên địa bàn phường; đây là công đoạn cuối cùng của Dự án “Đo đạc lại bản đồ địa chính đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn”.

Tham dự Buổi lễ có bà Trần Thị Hồng Chuyên – Giám đốc CNVPĐKĐĐ thành phố Lạng Sơn; bà Chu Thị Thu Lan – Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại; ông Nguyễn Đức Anh – Cán bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt; cùng với các cán bộ của Phường và Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố.

Cán bộ đang kiểm tra hồ sơ và trao GCN cho người dân 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cho UBND phường Vĩnh Trại – bà Chu Thị Thu Lan cho rằng Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của Cấp uỷ, Chính quyền địa phương đối với các hộ dân, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân ổn định, yên tâm phát triển KT – XH, đồng thời góp phần đảm bảo ANCT tại địa phương; cũng như hoàn thành Công trình: Đo đạc lại bản đồ địa chính đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt đang trực tiếp thi công.

Người dân phấn khởi khi nhận GCN

Sau khi trao xong, các cán bộ đã căn dặn các hộ dân phải giữ gìn GCN QSDĐ cẩn thận, tránh để bị  rách, bị mất hay bị ướt bởi đây là giấy tờ pháp lý hết sức quan trọng, chứng minh đất đai, nhà cửa là tài sản riêng của các hộ.

UBND phường Vĩnh Trại đã thực hiện nghiêm túc trong việc phòng tránh dịch Covid19 như chia các hộ lên nhận GCN thành các nhóm nhỏ lẻ, không quá 5 người; đeo khẩu trang đầy đủ, thực hiện sát khuẩn và giữ khoảng cách đúng quy định.

Sau buổi trao GCN, các cán bộ đã có cuộc họp tổng kết và rút kinh nghiệm để việc trao GCN tiếp theo được hoàn thiện hơn.

Tin VLG