TP.HCM: Giá đất bồi thường năm 2022 gấp 15 lần bảng giá

Hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường đất ở đô thị năm 2022 cao nhất gấp 15 lần bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Do bảng giá đất Nhà nước ban hành thấp hơn nhiều so với giá thị trường nên các tỉnh, thành phải ban hành nhiều hệ số giá đất để sử dụng cho những mục đích khác nhau. Trong ảnh: Đất trên đường Đồng Khởi (quận 1) có giá gần 1 tỉ đồng/m2 nhưng bảng giá đất chỉ có 162 triệu đồng – Ảnh: TỰ TRUNG

UBND TP.HCM vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lấy ý kiến của người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn TP trong năm 2022.

Trong đó, hệ số điều chỉnh giá đất ở tại TP Thủ Đức và các quận từ 3 – 15 lần, hệ số điều chỉnh cho đất ở của 5 huyện ngoại thành từ 8 – 15 lần bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp từ 7 – 35 lần giá đất trong bảng giá do UBND TP ban hành.

So với năm 2021, hệ số điều chỉnh giá đất để xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư năm nay có phần cụ thể và sát thực tế hơn, hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị cũng cao hơn.

Quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho một dự án, các cơ quan chức năng phải định giá đất cụ thể cho khu vực chuẩn bị giải phóng mặt bằng để xây dựng dự thảo phương án bồi thường. Sau đó, dự thảo phương án này được đưa ra lấy ý kiến của người dân và tiếp thu điều chỉnh cho phù hợp.

Từ nay, các địa phương sẽ sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất này để xây dựng dự thảo phương án bồi thường, đưa ra lấy ý kiến của người dân, không phải thẩm định giá cho từng dự án cụ thể. Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất này sẽ rút ngắn được thời gian lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các dự án.

Hệ số điều chỉnh giá đất xây dựng phương án bồi thường sẽ được ban hành đầu mỗi năm để áp dụng cho cả năm. Đây không phải là giá đất cụ thể để bồi thường cho người dân.

Theo Tuổi trẻ