Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nhân lực tại chỗ

Đồng chí Đồ Tràng Thành, Phó chủ tịch úy ban MTTQ Việt Nam thành phổ chủ trì hội nghị.

(HPĐT)- Chiêu 20-3, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tâm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có PGS.TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kê hoạch và Đâu tư), chủ nhiệm dự án lập quy hoạch thành phố; đại diện lãnh đạo một sỏ sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo phưong pháp tiếp cận mới, tầm nhìn dài hạn, với những đột phá nhằm phát huy hiệu quả cao nhất các lợi thế nổi trội của thành phố. Hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế-xã hội-môi trường, đảm bảo phát triển bền vững trong dài hạn. Đến nay, các co quan chức năng 4 lần xin ý kiến các sở, ban, ngành về quy hoạch này. Đây là quy hoạch thành phố lần đầu tiên tích hợp 42 quy hoạch con, nhận được hơn 700 ý kiến người dân tham gia qua mạng.

Đại biểu Bùi Thanh Tùng tham gia ý kiến.

Tại hội nghị các đại biểu tham gia vào các nội dung: Quan điểm phát triển; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể; xác định mô hình tăng trưởng; cơ cấu kinh tế; các ngành nghề chủ chốt… Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm quy mô giáo dục phổ thông, làm rõ mặt mạnh, mặt yếu, nhất là giáo dục nghề nghiệp. Đây là mắt xích quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực của thành phố; đánh giá thêm về thư viện khoa học tổng hợp thành phố và hệ thống thư viện tuyến quận, huyện để làm rõ hơn hiệu quả đầu tư hoặc các yêu cầu cơ bản để tồn tại và phát triển thiết chế văn hóa này; bổ sung các vấn đề về văn hóa, nghệ thuật để tăng tính độc đáo, bản sắc văn hóa Hải Phòng, văn hóa vùng miền.

Đại biểu Vũ Thị Tàm tham gia ý kiến.

Đối với nhân lực phát triển thành phố, quy hoạch cần đề ra các giải pháp thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, đồng thời đầu tư và có cơ chế thỏa đáng nhằm đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ nhân lực hiện tại của thành phố; có các cơ chế cụ thể đê’ thu hút đầu tư xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống cảng thủy nội địa đê’ phát huy thế mạnh hệ thống giao thông thủy nội địa từ cảng biển Hải Phòng kết nối với các tỉnh thành phố phía Bắc. Quy hoạch cần quan tâm đến bãi đỗ xe ô tô vì hiện nay quá thiếu, quy hoạch nghĩa trang đồng bộ bảo đảm kỹ, mỹ thuật, cảnh quan….

PGS. TS Bùi Tất Thắng tiếp thu và giải trình một sô’ vấn đề đại biểu phản biện.

PGS.TS Bùi Tất Thắng, chủ nhiệm dự án lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm, đồng thời tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án trước khi trình các cấp cho ý kiến./.