Số hóa và hiệu chỉnh bản đồ đất tỉnh Phú Thọ tỷ lệ 1/25.000 và in bản đồ địa hình.

Tên dự án: Số hóa và hiệu chỉnh bản đồ đất tỉnh Phú Thọ tỷ lệ 1/25.000 và in bản đồ địa hình.

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2006

Chủ đầu tư: Trung tâm in và đo vẽ bản đồ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành