Rà soát thống nhất một số nội dung trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Xuyên

Chiều ngày 9/11, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức buổi làm việc để rà soát thống nhất một số nội dung trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Xuyên. Hội nghị do Ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên chủ trì. Tham dự hội nghị còn có Ông Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Long Xuyên.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã được nghe đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt – Đơn vị tư vấn trình bày phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo đó, phương án đã được xây dựng dựa trên cơ sở các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030; nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực và tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ tại Công văn số 1192 ngày 13/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. Đồng thời, phương án đã được các cơ quan, ban ngành thành phố, phường xã nghiên cứu, đóng góp ý kiến và thống nhất kết quả điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, tổng diện tích tự nhiên của thành phố là 11.496ha. Trong đó, đất nông nghiệp có 5.641ha (giảm 1.473ha so với hiện trạng); đất phi nông nghiệp có 5.855ha (tăng 1.595ha so với hiện trạng) và trên địa bàn thành phố sẽ không còn đất chưa sử dụng (giảm 122,4ha so với hiện trạng).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên – Nguyễn Bảo Sinh yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh phương án, trình UBND thành phố thông qua Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ có văn bản gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Long Xuyên để kịp thời đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu quản lý, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương./.

Ngọc Điễm