Quy hoạch tỉnh Thái Bình: “Kim chỉ nam” cho khát vọng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Ngày 5/3, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết: Quá trình lập quy hoạch, tỉnh Thái Bình đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng, các chuyên gia, nhà khoa học, các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh; đến ngày 29/12/2023, Quy hoạch tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị Công bố

Quy hoạch tỉnh.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“Nội dung Quy hoạch bảo đảm chất lượng, có tầm nhìn chiến lược, đã cụ thể hóa khát vọng phát triển: phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững với mục tiêu đến năm 2030 sẽ  trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng, Đến năm 2050, Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được bảo đảm”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Bình sẽ triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, dự án nhằm cụ thể hóa Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Thái Bình cam kết, sẽ đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tỉnh; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Quy hoạch tỉnh đã đề ra. Với tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển quê hương, mong muốn đưa Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực của Thái Bình trong phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua. Tỉnh có nhiều lợi thế phát triển về vị trí địa lý, nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó, tỉnh nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp là người con Thái Bình luôn hướng về quê hương. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, thống nhất cao. Với những tiềm năng, điều kiện thuận lợi đó, Phó thủ tướng kỳ vọng, tỉnh sẽ bứt phá, phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 cho lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Ảnh: Phương Liên

Trên tinh thần đồng tình với 3 khâu đột phá then chốt, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 trụ cột tăng trưởng Quy hoạch tỉnh đã đề ra, Chính phủ sẽ đồng hành cùng địa phương vì sự bình yên và phát triển của Thái Bình trong tương lai.

Để thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh, Phó thủ tướng chia sẻ với Thái Bình 8 chữ, là: Tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ và thấu hiểu. Trong đó, tuân thủ những định hướng mà Quy hoạch tỉnh đã đề ra cùng với các nhóm giải pháp thực hiện. Linh hoạt trong thực hiện, nhất là những trường hợp cá biệt cụ thể cần điều chỉnh phù hợp. Quy hoạch được phê duyệt đồng bộ với hệ thống quy hoạch ở cấp dưới và những kế hoạch, đường hướng, mục tiêu cụ thể. Thấu hiểu để nắm rõ, hiểu rõ về Quy hoạch để có thể tuân thủ thực hiện, linh hoạt và đồng bộ.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại Hội nghị Công bố Quy hoạch.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải một lần nữa khẳng định: Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, bài bản, xây dựng trên cơ sở hệ thống thông tin, dữ liệu đầy đủ, giúp đánh giá khách quan, chính xác về hiện trạng cũng như tiềm năng và khả năng phát triển của tỉnh, bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, bản quy hoạch có 8 điểm nhấn quan trọng, “mở ra cánh cửa cho tương lai” và cụ thể hóa khát vọng xây dựng Thái Bình trở thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển, là nơi đáng sống trên chặng đường hội nhập và phát triển. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Thái Bình bởi quy hoạch được phê duyệt là cơ sở pháp lý, động lực thúc đẩy tỉnh khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá mà các nghị quyết đã đề ra.

Quy hoạch xác định rõ quan điểm, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển theo hướng hài hòa và bền vững. Định hình không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực Bắc Trung Bộ. Theo đó, định hướng không gian phát triển gồm 1 trung tâm, 3 không gian kinh tế – xã hội, 3 hành lang kinh tế.

Xác định những định hướng lớn tạo đột phá phát triển với 3 đột phá phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 trụ cột tăng trưởng kinh tế. Đồng thời quy hoạch tỉnh Thái Bình cung có nhiều điểm mới, đột phá như: Mở ra không gian phát triển mới thông qua hoạt động “lấn biển”. Thái Bình phát triển kinh tế hướng biển tạo sự phát triển đột phá ở lĩnh vực cảng biển, năng lượng, dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái biển. Đồng thời, mở rộng không gian lấn biển tạo quỹ đất cho các hoạt động chức năng, hình thành không gian công nghiệp – đô thị – dịch vụ đồng bộ, cảnh quan sinh thái ven biển hấp dẫn.

Xây dựng hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại với thành phố Thái Bình là đô thị hạt nhân của tỉnh và là một trong những đô thị lớn của vùng, “trở thành đô thị xanh, hiện đại, có bản sắc riêng”, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, thương mại; thành phố cảnh quan 2 bên bờ Trà Lý; Phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi; phát triển Công nghiệp dược – sinh học, sân bay chuyên dụng, đường sắt,…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Quy hoạch, đưa định hướng, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của tỉnh Thái Bình trở thành hiện thực, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong tỉnh cần tập trung: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhân dân; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, các dự án ưu tiên của tỉnh để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân tìm hiểu, nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển mới của tỉnh. Qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh.

Trên cơ sở nội dung quy hoạch, các cấp, các ngành, các địa phương cần phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Nghiên cứu, đánh giá mức độ thiết yếu, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình, dự án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội theo đúng định hướng Quy hoạch tỉnh.

Tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy chính quyền số làm động lực để phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường đầu tư cho y tế, giáo dục; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội.

Để hiện thực hóa những mục tiêu Quy hoạch tỉnh, tỉnh Thái Bình rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức trong nước và quốc tế, các tỉnh, thành bạn, đặc biệt là các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư . Ảnh Phương Liên

Tại Hội nghị, tỉnh Thái Bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng số 9 dự án, vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây là các dự án có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.