Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Dự án Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 21-10-2023 Lãnh đạo Tập đoàn Đất việt cùng lãnh đạo liên danh VIUP, TESDI, BCG, ROLAN BEGER… bảo vệ thành công khung định hướng Quy hoạch Tp Hồ Chí Minh thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Phan Văn Mãi – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chủ trì Phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Dự án Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại phiên họp, các đơn vị tư vấn đã trình bày các nội dung liên quan đến việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, xác định các điểm nghẽn và lựa chọn chiến lược phát triển cho TP.HCM. Bên cạnh đó, còn có các vấn đề như phương hướng phát triển các ngành quan trọng, phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế xã hội, phương án quy hoạch hệ thống hạ tầng khung, hướng đến TP.HCM trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm du lịch cấp quốc tế.

Đại diện các Sở ngành TP.HCM cũng đã có nhiều góp ý cho Dự án

Cần làm rõ phương hướng để thống nhất tầm nhìn của lãnh đạo và doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cảm ơn liên doanh tư vấn đã làm việc tích cực và có kết quả ban đầu cho Dự án Quy hoạch TP.HCM. Đồng thời đề nghị Ban quản lý có nhận xét và góp ý, cần bám sát hơn Nghị quyết 24, Nghị quyết 31, Nghị quyết 13 để thể hiện được các mục tiêu trong định vị TP.HCM, để từ đây xác định kịch bản phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

Đồng chí Phan Văn Mãi – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu rằng: “Có bám nhưng chưa thật sự sát, chưa làm bật lên, từ đây chúng ta nghiên cứu phân tích và đề xuất kịch bản dân số. Đến 2050 thì tiệm cận chỉ tiêu dân số 16 triệu, nhưng phải phân tích và trả lời với vị trí vai trò, với cơ cấu kinh tế, thì cơ cấu dân số bao nhiêu để phù hợp với cơ cấu kinh tế. Bám vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng đang hình thành. Phải phối hợp với nhau nhuần nhuyễn. Có 2 việc phải chú ý: Đó là liên kết vùng trong thực hiện quy hoạch và bố trí không gian đô thị và không gian kiến trúc của vùng chứ không chỉ ở thành phố. Các không gian kinh tế, phát triển công nghiệp gì, phải đặt song song quy hoạch quốc gia, xác định không gian lớn hơn là liên kết vùng”.

Về cơ cấu kinh tế, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thống nhất giữ dịch vụ trên 60%, nâng công nghiệp lên một cách hợp lý, nhưng vấn đề là chất lượng bên trong, vì vậy cần nghiên cứu sâu để trả lời cho được nội dung này.

Bên cạnh đó, các đơn vị tư vấn cần nghiên cứu để giải quyết được các điểm nghẽn về cơ cấu kinh tế và thể chế quản lý đô thị, phải có khung thể chế phù hợp cho thành phố.

Về không gian phát triển, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị phải đặt trong vùng và kết nối ra ngoài, phải tính lại không gian đô thị, nội bộ thành phố và trong vùng đô thị thành phố, không gian của các ngành kinh tế phải có sự phân bổ hợp lý.