Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ sản phẩm đo đạc bản đồ

Cung cấp dữ liệu đo đạc bản đồ trên mạng internet là một yêu cầu tất yếu, phù hợp với yêu cầu xây dựng dịch vụ công trực tuyến hướng đến chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cung cấp cho khách hàng một phương thức truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống cung cấp sản phẩm đo đạc bản đồ được phát triển nhằm đáp ứng dịch vụ công mức độ 4. Quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống với kết quả khả quan đã khẳng định tính khả thi và hiệu quả cà hiệu quả ung cấp sản phẩm đo đạc bản đồ được phát.

Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi nhanh chóng khi các công nghệ mới cho phép dữ liệu không gian địa lý được sử dụng theo những cách mới trong mọi ngành, mọi lĩnh vực của đời sống. Sự thay đổi này kéo theo nhu cầu sử dụng của dữ liệu nền ngày càng cao. Do đó, việc tiếp cận dữ liệu một cách nhanh chóng và thuận tiên là một nhu cầu rất cần thiết.

Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có chức năng quản lý, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin – tư liệu đo đạc và bản đồ. Trước đây, các dữ liệu đo đạc bản đồ được tổ chức lưu trữ trong kho lưu trữ trên các vật mang tin như CD, DVD. Khi khách hàng có nhu cầu cung cấp dữ liệu, các thông tin chi tiết sẽ được tra cứu trên một phần mềm cài trên máy tính cá nhân. Kết quả tra cứu sẽ được ghi vào phiếu để tìm kiếm trên đĩa CD hoặc DVD và sao chép lại cung cấp cho khách hàng.

Mặc dù việc quản lý, cung cấp tư liệu đo đạc bản đồ đã được thực hiện bằng phần mềm vận hành nội bộ nhưng việc giao dịch với khách hàng vẫn còn nhiều điểm chưa thuận lợi, chưa tận dụng được ưu thế về mạng thông tin để quảng bá và phổ biến thông tin tới khách hàng trên quy mô lớn. Trung tâm đã xây dựng website để phục vụ cho việc giới thiệu thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ trên mạng internet. Tuy nhiên, trang web mới dừng ở mức độ cho phép khách hàng tìm kiếm thông tin, tải về các mẫu đơn yêu cầu cung cấp dữ liệu. Vì vậy cần có một mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ thuận tiện hơn cho người sử dụng là xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ cho phép người sử dụng đặt mua dữ liệu, thanh toán phí sử dụng dữ liệu và nhận kết quả hoàn toàn qua mạng internet.

 Mô hình kiến trúc hệ thống

Qua nghiên cứu, Trung tâm đã xây dựng và vận hành thử nghiệm hệ thống phần mềm từ năm 2017. Cụ thể bao gồm các phần mềm: Website thương mại điện tử đo đạc và bản đồ: cho phép khách hàng có thể duyệt, tra cứu sản phẩm đo đạc và bản đồ, đặt hàng sản phẩm, giao dịch với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam qua các hệ thống đặt hàng được tích hợp trong phần mềm, cho phép cán bộ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có thể quản lý được danh sách khách hàng, quản lý được các đơn hàng và giao dịch sản phẩm. Dễ dàng triển khai tới các nhóm khách hàng khác nhau;    Phần mềm hỗ trợ tác nghiệp cho cán bộ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trước khi cung cấp sản phẩm đo đạc và bản đồ tới khách hàng: cung cấp các công cụ chuyển đổi dữ liệu, tích hợp dữ liệu mới vào trong hệ thống.

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống vận hành ổn định cho thấy có thể triển khai trong công tác khai thác và cung cấp sản phẩm đo đạc và bản đồ của cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ trên mạng internet để cung cấp dữ liệu đo đạc bản đồ một cách có hiệu quả.

                                                                                                                  Quy trình kết nối với cổng thanh toán điện tử

Việc nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm dữ liệu đo đạc bản đồ mức độ sẽ đề xuất mô hình, giải pháp khả thi và triển khai ứng dụng công nghệ trong việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm dữ liệu đo đạc bản đồ qua mạng internet, qua đó giúp cho việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm dữ liệu đo đạc bản đồ tới người sử dụng được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả.