Ngày 25/10/2023. Chủ tịch Tập đoàn Đất Việt cùng các liên danh tư vấn họp thống nhất hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với UBND tỉnh do đồng chí Võ Tấn Đức quyền Chủ tịch tỉnh chủ trì hội nghị cùng các lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban ngành, các huyện, thành phố.

Ngày 25-10, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên hội đồng quy hoạch tỉnh, các sở, ngành, địa phương để nghe đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ lập đồ án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Báo cáo tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn cho biết, đến ngày 25-10, đã cơ bản hoàn thiện bộ hồ sơ quy hoạch tỉnh, cập nhật tất cả các ý kiến đóng ghóp của bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng trình Ban TVTU xem xét. Cụ thể, đơn vị tư vấn đã nhận được 31 văn bản góp ý, 18 đơn vị đồng ý nghiệm thu giai đoạn 2.

Tại buổi làm việc, đã có 13 lượt ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng quy hoạch tỉnh, các sở, ngành, địa phương. Trong đó, các ý kiến tập trung góp ý các nội dung về quy mô dân số, phương án phân bổ đất đai.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày nội dung hồ sơ quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Tùng
Đại diện đơn vị tư vấn trình bày nội dung hồ sơ quy hoạch tỉnh. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, hồ sơ đồ án quy hoạch tỉnh phải là sản phẩm có chất lượng cao, thực hiện đúng thời gian để sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch, tỉnh sẽ tổ chức công bố, triển khai thực hiện và kêu gọi đầu tư. Đối với các góp ý tại buổi làm việc, Sở KH-ĐT phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu để hoàn chỉnh tờ trình nội dung quy hoạch tỉnh và dự thảo văn bản trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban TVTU. Dự kiến, sẽ trình xin ý kiến Ban TVTU trong khoảng thời gian từ ngày 30-10 đến 5-11. Do đó, các văn bản này phải hoàn thành trước ngày 27-10 tới.

Về quy trình thủ tục, hồ sơ đồ án sau khi được hội đồng quy hoạch tỉnh thông qua và báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ trình Ban TVTU và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, góp ý. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, cập nhật, UBND tỉnh sẽ trình hồ sơ đồ án lên hội đồng thẩm định quốc gia. Khi được thông qua, UBND tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. Khi có nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ có tờ trình gửi hội đồng thẩm định quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Theo quyền Chủ tịch UBND tỉnh, còn nhiều bước để hoàn thành quy trình thủ tục nên UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các nội dung đầy đủ, chất lượng, đúng quy trình. Các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về số liệu mà đơn vị mình cung cấp.

Phạm Tùng