Năm 2021 cần tập trung vào việc tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013

Năm 2021 cần tập trung vào việc tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về việc triển khai Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai, xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

1
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, năm 2021, thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục sẽ tập trung triển khai 9 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm là: Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025; lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025; xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045; hoàn chỉnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới đất liền; tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị Tổng cục cần xác định những nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện cho hiệu quả, trong đó ưu tập trung vào 04 nhiệm vụ quan trọng nhất là: Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW; nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

1
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân điều hành cuộc họp

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia ý kiến góp ý và phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, năm 2021 và những năm tiếp theo, Tổng cục Quản lý đất đai cần ưu tiên tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, nhất là tập trung cho nhiệm vụ tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013,  xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu, cần tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn nhất là về các vấn đề lớn như quyền của đại diện chủ sở hữu, quyền của người sử dụng, vấn đề kinh tế đất, giá đất, quy hoạch đảm bảo sự dụng hiệu quả hợp lý tài nguyên đất đai bề mặt, không gian ngầm dưới góc độ tài sản, tài nguyên đảm bảo không gian phát triển và bảo vệ môi trường sinh thái. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc chuyển dịch đất đai, thu hồi đất, cơ chế giải quyết khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

Tổng cục cần phân loại các nhóm vấn đề theo chủ trương lớn của Nghị quyết và những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai 2013, phân công các nhóm làm việc với sự tham gia của các đơn vị trong Bộ, các cơ quan nghiên cứu, các nhà quản lý để đánh giá thực tiễn, nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất hoàn thiện; cần thành lập tổ thường trực để tập trung nhiệm vụ xây dựng Luật đất đai sửa đổi toàn diện.

2
Toàn cảnh cuộc họp

Đối với nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, Bộ trưởng yêu cầu cần có sự đột phá, cải tiến so với trước đây, đặc biệt phải trên cơ sở sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tiếp cận kinh tế đất…

Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai cần chủ trì phối hợp với cục Công nghệ thông tin trên cơ sở kiến trúc, thiết kế tổng thể đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo đúng tiến độ. Hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho vận hành, khai thác, cập nhật dữ liệu.

Từ nay tới trước khi sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013, Tổng cục cần tập trung tham mưu tháo gỡ những vướng mắc về tích tụ, tập trung đất đai,… để góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục cần phối hợp với Tổng cục môi trường để đánh giá các loại đất rừng trên cơ sở kết quả kiểm kê đất đai; đánh giá tình hình các doanh nghiệp cổ phần hóa gây thất thoát đất đai.

Nguồn Monre.gov.vn