Lập thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Ngọc Lý huyện Tân Yên

Tên dự án: Lập thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Ngọc Lý huyện Tân Yên

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2019

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án