Lập thiết kế KTDT dự án đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 8 phường xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Tên dự án: Lập thiết kế KTDT dự án đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 8 phường xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2017-2018

Chủ đầu tư: Phòng TNMT thành phố Lạng Sơn

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án