Lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Tên dự án: Lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2022

Chủ đầu tư: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Tiến độ Dự án: Đang triển khai