Lập đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở “Dịch vụ tổng hợp thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương”

Tên dự án:Lập đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở “Dịch vụ tổng hợp thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương”

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2009

Chủ đầu tư: Cơ sở SXKD Nguyễn Quốc Tuấn

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành