Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc dự án Làng TNLN biên giới xã Quảng Trực

Tên dự án: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc dự án Làng TNLN biên giới xã Quảng Trực
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2008

Chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Đăk Nông

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành