Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Fam – Quảng Trị tại tiểu khu 764, 765 xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

Tên dự án: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Fam – Quảng Trị tại tiểu khu 764, 765 xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2018

Chủ đầu tư: Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản Fam (FLC)

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành