Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FLC BISCOM – Nghệ An tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Tên dự án: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FLC BISCOM – Nghệ An tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2018
Chủ đầu tư: Công ty TNHH nông nghiệp FLC Biscom

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành