Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Fam Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn, Thạch Trị huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

Tên dự án:Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Fam Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn, Thạch Trị huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2018

Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản Fam – Hà Tĩnh

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành