Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 26 phường, xã thuộc thành phố Thái Nguyên và TP.Thái Nguyên

Tên dự án: Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 26 phường, xã thuộc thành phố Thái Nguyên và TP.Thái Nguyên

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2005

Chủ đầu tư: Cty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành