Khảo sát, đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/800, phục vụ lập quy hoạch chi tiết cảnh quan hồ Lạc Long Quân – Di tích lịch sử Đền Hùng

Tên dự án: Khảo sát, đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/800, phục vụ lập quy hoạch chi tiết cảnh quan hồ Lạc Long Quân – Di tích lịch sử Đền Hùng

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2007

Chủ đầu tư: Trung ương hội khoa học đất

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành