Lập bản đồ đất huyện Phục Hòa tỷ lệ 1/25.000

Tên dự án: Lập bản đồ đất huyện Phục Hòa tỷ lệ 1/25.000

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2007

Chủ đầu tư: Trung ương hội khoa học đất

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành