Kiểm tra đối soát bản đồ địa chính các xã Tuấn Đạo, Tuấn Mậu thuộc huyện Sơn Động và các xã Giáp Sơn, Phượng Sơn thuộc huyện Lục Ngạn

Tên dự án: Kiểm tra đối soát bản đồ địa chính các xã Tuấn Đạo, Tuấn Mậu thuộc huyện Sơn Động và các xã Giáp Sơn, Phượng Sơn thuộc huyện Lục Ngạn

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2010

Chủ đầu tư: Chi nhánh công ty đo đạc địa chính công trình

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành