Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của 17 xã, thị trấn huyện Hưng Hà

Tên dự án: Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của 17 xã, thị trấn huyện Hưng Hà

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2010

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Hưng Hà

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành