Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của các phường xã: Trần Phú, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Song Mai và thành phố Bắc Giang

Tên dự án: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của các phường xã: Trần Phú, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Song Mai và thành phố Bắc Giang

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2015

Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Giang

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành