Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 xã Kim Đồng huyện Tràng Định

Tên dự án: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 xã Kim Đồng huyện Tràng Định

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2020

Chủ đầu tư: UBND xã Kim Đồng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành